دوره soft skill

تمام درس های soft skill

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تفکر طراحی

متوسط

«تفکر طراحی» یا (Design Thinking) فقط مخصوص طراحان نیست، بلکه …

ورکشاپ شبکه‌سازی

6 ساعت
همه سطح‌ها

در این دوره چه چیزهایی یاد می‌گیریم در این دوره …

خلاقیت

همه سطح‌ها

خلاقیت توانایی تفکر به یک مسئله به روشی جدید و …