دوره درحال برگزاری

تمام درس های درحال برگزاری

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تفکر طراحی

متوسط

«تفکر طراحی» یا (Design Thinking) فقط مخصوص طراحان نیست، بلکه …

آموزش جامع data science یادگیری ماشینی بدون نیاز به کدنویسی

همه سطح‌ها

در این دوره شما بدون نیاز به دانش کامپیوتری و …