دوره علوم داده

تمام درس های علوم داده

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش جامع data science یادگیری ماشینی بدون نیاز به کدنویسی

همه سطح‌ها

در این دوره شما بدون نیاز به دانش کامپیوتری و …

Machine Learning

همه سطح‌ها

مدت آموزش: 15 ساعت سطح: پایه تعامل مستقیم با معلم …