دوره تولید محتوا

تمام درس های تولید محتوا

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کپی‌رایتینگ

همه سطح‌ها

کپی‌رایتینگ چیست و چه فرقی با تولید محتوا دارد؟ کپی‌رایتینگ …

آموزش جامع تدوین و راه‌های کسب درآمد از آن

همه سطح‌ها

اشنایی با قسمت‌های مختلف و مهم نرم‌افزار پیریمیر، به همراه …

دوره تکنیک‌های مذاکره و ارائه

6 ساعت
همه سطح‌ها

افزایش موفقیت در مذاکرات و ارتباطات تجاری و شغلی این …

راهکارهای خلاقانه برای توسعه کمی و کیفی محتوای تجاری

6 ساعت
همه سطح‌ها

ایجاد یک تحول عظیم در روند توسعه کسب و کار …

Fully Booked