همکاری با سازمان‌ها

رویکرد مدرسه کسب و کار راه‌رو رشد و ارتقا نیروی انسانی متخصص در اکوسیستم استارتاپی است، پس ما در کنار بیزینس‌ها برای آموزش و رشد منابع‌انسانی تلاش می‌کنیم. 

خدمات مدرسه کسب و کار راه‌رو برای سازمان ها

  • معرفی نیروی متخصص
  • طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها

همکاری با سازمان‌ها

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد